Blog > Komentarze do wpisu
1 357. Ujście

Ujście jest miastem w powiecie pilskim w województwie wielkopolskim. Położone jest przy ujściu Gwdy do Noteci, prawego dopływu Warty. Liczy 3,9 tys. mieszkańców.

Prawa miejskie posiada od 1413 roku.

Pierwsza wzmianka o Ujściu pochodzi z 1108 roku. Kasztelania w XIII wieku. Siedziba starostwa niegrodowego od XV wieku do 1772 roku. Posłało 10 zbrojnych na wyprawę malborską w 1458 roku. W 1564 roku było tu 70 domów. Głównym źródłem utrzymania było rybołówstwo i rolnictwo; słabo rozwinięte było rzemiosło. 25.07.1655 roku za namową Hieronima Radziejowskiego pospolite ruszenie wielkopolskie skapitulowało przed Szwedami, otwierając drogę w głąb kraju wojskom Karola Gustawa.

Na początku XIX wieku głównym zatrudnieniem mieszkańców było rzemiosło i rolnictwo. Wśród rzemieślników najliczniejsi byli sukiennicy (24). W 1810 roku w 120 domach mieszkało 769 osób. W XIX wieku mieszkańcy się trudnili rzemiosłem, drobnym handlem oraz rybołówstwem i rolnictwem. Około 183o roku powstała, czynna do dziś, huta szkła, która produkowała na potrzeby Niemiec, eksploatowała towary do Anglii i Stanów Zjednoczonych.

Mieszkańcy Ujścia licznie wzięli udział w powstaniu wielkopolskim. Miasto w okresie międzywojennym miało charakter usługowo-handlowy. Czynne były huta szkła i tartak. Zniszczone w 1945 roku w 30%.

Bitwa polsko-szwedzka pod Ujściem w 1655 roku

Zachowały się domy z XIX wieku.

1772 rok - 0,7 tys. mieszkańców, 1802 r. - 0,8 tys., 1816 r. - 0,61 tys., 1861 r. - 2,3 tys., 1921 r. - 1,9 tys., 1939 r. - 2,5 tys., 1961 r. - 2,6 tys.

wtorek, 25 sierpnia 2009, krogulec14
Tagi: miasteczka